Mūsų misija

Agro Digital Solutions (ADS), nevyriausybinė ir pelno nesiekianti organizacija, kuria ir reklamuoja Žemės stebėjimo (EO), GIS, programinės įrangos ir mobiliuosius sprendimus Lietuvoje, Europoje, Balkanų ir Rytų Azijos šalyse ūkininkams ir viešosioms institucijoms, ypač Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinimo ir veiksmingo, aplinką tausojančio ir į biologinę įvairovę orientuoto ūkininkavimo tikslais, palengvinant dialogą tarp įvairių suinteresuotųjų šalių, įskaitant regionines / kaimo viešąsias institucijas ir ūkininkų organizacijas.

ADS teikia (Lietuvoje, užsienyje arba nuotoliniu būdu):

- informacinių sistemų (EO, GIS, programinės įrangos), interneto svetainių, portalų ir mobiliųjų taikomųjų programų, skirtų BŽŪP, bei kitų skaitmeninių sprendimų žemės ūkiui, analizės, specifikavimo, projektavimo, kūrimo, testavimo ir priežiūros paslaugos

- privačių partnerių kuriamų skaitmeninių sprendimų žemės ūkiui pristatymas valstybinėms institucijoms ir privačioms įmonėms, verslo plėtros palengvinimas

- konsultacijos BŽŪP įgyvendinimo klausimais valstybinėms institucijoms ir privačioms įmonėms

- dokumentų (strategijų, teisės aktų, apžvalgų, analizių, rekomendacijų, gairių, metodikų ir procedūrų) rengimas apie BŽŪP įgyvendinimą ir aplinką tausojantį bei į biologinę įvairovę orientuotą ūkininkavimą

- mokymai ir seminarai (įskaitant pristatymus, mokymo planus) apie BŽŪP įgyvendinimą

- projektų valdymo, sklaidos ir komunikacijos paslaugos

- prekės ženklo kūrimas ir jo rinkodara, įskaitant interneto svetainių kūrimą, paslaugas

- konsultacijos verslo plano įgyvendinimo klausimais ir atitinkami mokymai